druga edycja

Wirtualne Targi Historyczne


II Wirtualne Targi Historyczne zakończyły się.

Podane przez wydawców ceny promocyjne mogą już być nieaktualne!


Wybierz interesującą Cię epokę historyczną:

Starożytność

Starożytność

Kategoria ta zawiera książki dotyczące historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej, których tematyka obejmuje dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji aż do około V wieku n.e.

Średniowiecze

Znajdziecie tu publikacje opisujące wydarzenia, które rozegrały się pomiędzy V a XV w., bowiem epoka ta rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki wielkich odkryć geograficznych. Nowożytność

Znajdziecie tu książki traktujące o wydarzeniach mających miejsce od końca średniowiecza do XIX wieku.

XIX wiek

Wiek pary, węgla i żelaza to fascynująca epoka wynalazków, które znacząco wpłynęły na rozwój technologiczny cywilizacji ludzkiej.

I wojna światowa i XX-lecie międzywojenne

I wojna światowa, zwana też Wielką Wojną wyznaczyła symboliczny koniec wieku XIX.

II wojna światowa

W dziale tym znajdziecie publikacje poświęcone największej wojnie światowej w historii, trwającej od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku.

Historia najnowsza

To okres w dziejach Europy obejmujący czas od zakończenia II wojny światowej aż do czasów nam współczesnych.

Literatura przekrojowa

Kategoria ta zawiera wszelkie publikacje podejmujące szerokie zagadnienia takie jak: religia, kultura, wojsko, architektura, moda itp.