Regulamin sklepu internetowego Histmag.org

I. WSTĘP

§ 1.

Regulamin określa zasady i warunki nabywania towarów oraz usług dostępnych w sklepie internetowym Histmag.org działającym pod adresem https://sklep.histmag.org, zwanym dalej w skrócie “sklepem”.

§ 2.

Do korzystania z usług sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarka internetowa.

§ 3.

 1. Właścicielem sklepu jest Michał Świgoń, prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą Michał Świgoń PROMOHISTORIA (adres do korespondencji: ul. Koźmiana 2/89, 01-606 Warszawa), zwany dalej “Usługodawcą”. 
 2. Usługodawca przyjmuje korespondencję w sprawach sklepu pod adresem e-mail: sklep@histmag.org.
 3. Oprogramowanie sklepu i wszystkie udostępnione w nim treści, w tym zwłaszcza darmowe fragmenty książek i audiobooków, są chronione prawem autorskim ich twórców i wydawców.

§ 4.

Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie dochodzi do zawarcia między składającym je i Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której istotne elementy tej umowy określa niniejszy regulamin.

§ 5.

Składając zamówienie, usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 6.

Składając zamówienie, usługobiorca jest obowiązany podać imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§ 7.

 1. Właściciel sklepu realizuje wyłącznie zamówienia:
  • od osób fizycznych mających w Polsce stałe miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów o VAT;
  • składane w imieniu jednostek organizacyjnych mających w Polsce siedzibę lub miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT.
 2. Inne zamówienia są traktowane jako złożone wadliwie i nie powodują zawarcia umowy. 
 3. Jeśli zamówienie okazało się wadliwe już po jego wykonaniu, Usługodawca ma prawo zatrzymać kwotę, którą otrzymał jako cenę. Strony przyjmują wtedy, że doszło do wzajemnego potrącenia wierzytelności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.


II. TREŚCI CYFROWE

II.A. RODZAJE TREŚCI I WARUNKI TECHNICZNE ICH UDOSTĘPNIANIA

§ 8. 

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną usługi dostępu do treści w formatach cyfrowych: e-booków i audiobooków.
 2. Treści są udostępniane bez udziału nośnika materialnego; udostępnienie treści następuje przez ujawnienie linku, który spowoduje pobranie żądanego pliku bezpośrednio na urządzenie usługobiorcy. 
 3. Treści są udostępniane w formatach umożliwiających przeglądanie lub odtwarzanie, bez możliwości edycji. 
 4. Treści są udostępniane bez zabezpieczeń DRM.

§ 9.

E-booki są udostępnione jako pliki PDF, EPUB i MOBI. Do poprawnego wyświetlenia ich zawartości tych plików jest niezbędny czytnik e-booków lub inne urządzenie z zainstalowaną aplikacją do przeglądania e-booków (np. Acrobat Reader do przeglądania plików PDF lub FBReader dla EPUB i MOBI). 

§ 10.

Audiobooki są udostępniane jako pliki MP3. Do poprawnego odtworzenia ich zawartości potrzebny jest odtwarzacz plików MP3 lub inne urządzenie z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania plików audio.

II.B. ZAMÓWIENIE

§ 11.

Usługobiorca kompletuje zamówienie, dodając żądane treści do wirtualnego koszyka, po czym składa je, wypełniając i zatwierdzając formularze zamówienia i płatności. 

II.C. PŁATNOŚCI

§ 12.

Za zamówione treści usługobiorca jest obowiązany zapłacić cenę stanowiąca sumę cen wszytskich treści umieszczonych umieszczonych w wirtualnym koszyku pomniejszoną o ewentualne rabaty i zniżki.

§ 13.

 1. Usługodawca może ustanowić kody zniżkowe uprawniające do zakupu e-booków i audiobooków po niższej cenie. Kody zniżkowe pomniejszają całkowitą cenę zamówienia o określoną wartość kwotową lub procentową wskazaną w ogłoszeniu.
 2. Jeśli w ogłoszeniu nie zastrzeżono inaczej, kod nie ma terminu ważności.
 3. Jeśli w ogłoszeniu nie zastrzeżono inaczej, kod może być użyty tylko raz.

§ 14.

Usługodawca udziela 30% rabatu na zamówienia obejmujące co najmniej 10 e-booków i/lub audiobooków.

§ 15.

 1. Usługobiorca płaci cenę, zlecając płatność kartą płatniczą, przelewem bankowym lub w innej dostępnej formie w systemie płatności Dotpay.
 2. Rozliczenia transakcji obsługuje właściciel systemu Dotpay – PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu. Warunki i zasady świadczenia  tych usług określa regulamin systemu Dotpay.

§ 16.

Usługodawca wystawia fakturę VAT na żądanie usługobiorcy zgłoszone najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia zamówienia. Żądanie takie powinno zawierać numer zamówienia lub inne, wskazane przez Usługodawcę dane, które pozwolą zidentyfikować jego zamówienie.

II.D. ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TREŚCI

§ 17.

 1. Zamówienia są realizowane automatycznie przez oprogramowanie sklepu, które udostępnia usługobiorcy zamówione pliki niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności w systemie płatności Usługodawcy.
 2. Linki do zamówionych treści zostają wyświetlone razem z komunikatem o zaksięgowaniu płatności.
 3. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności linki do zamówionych treści zostają doręczone usługobiorcy na podany zamówieniu adres e-mail.

II. E. ZWROTY I REKLAMACJE

§ 18.

Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 19.

 1. Usługobiorca, któremu świadczono usługę niezgodnie z umową (w tym), może żądać jej ponownego, poprawnego świadczenia, o ile niezgodność z umową wyszła na jaw nie później niż w ciągu dwóch lat od złożenia zamówienia.
 2. Usługobiorca, któremu nie świadczono zamówionej usługi w ciągu 3 dni od poprawnego opłacenia, potwierdzonego raportem systemu płatności Dotpay, może żądać jej niezwłocznego świadczenia zgodnie z umową.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. Jeśli żądanie usługobiorcy zostało uwzględnione, Usługodawca ma kolejne 14 dni na jego spełnienie.
 4. Jeśli usługobiora nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi.


III. POZOSTAŁE TOWARY

§ 20.

 1. Sprzedaż wystawionych w sklepie internetowym Histmag.org rzeczy materialnych, jak książki, t-shirty, torby itp., prowadzi na swoich stronach internetowych właściciel sklepu wysyłkowego Księgarnia Odkrywcy (odk.pl), zwanego dalej w skrócie “Księgarnią Odkrywcy”.
 2. Opisy tych towarów w sklepie Histmag.org nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Opisy te mogą różnić się od opisów podanych w Księgarni Odkrywcy i w takim przypadku tylko te ostatnie  traktuje się jako zapewnienie sprzedawcy mogące stanowić podstawę do odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Zasady nabywania tych towarów, w tym zasady dotyczące płatności i kosztów wysyłki, określa regulamin Księgarni Odkrywcy (https://odk.pl/pages/pomoc.html).


IV. NEWSLETTER

§ 21.

 1. Subskrybując newsletter, Usługobiorca zgadza się otrzymywać na podany w tym celu adres e-mail informacje handlowe o nowościach i promocjach w sklepie Histmag.org.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej. Żądanie takie zgłasza, używając linku w stopce newslettera lub pocztą elektroniczną na adres sklep@histmag.org.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe (adresy e-mail) zamawiających newsletter zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych i wyłącznie w celu świadczenia zamówionej usługi.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

 1. Oprogramowanie sklepu zapisuje na urządzeniu Usługobiorcy ciasteczka (cookies) z informacją o przedmiotach umieszczonych w koszyku.
 2. Oprogramowanie sklepu może zapisywać na urządzeniu Usługobiorcy ciasteczka (cookies) w celu prowadzenia statystyk handlowych, obejmującej zliczanie użytkowników, przekierowań i wartości uzyskanych dzięki nim zamówień. 
 3. Usługobiorca może blokować zapisywanie ciasteczek, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

§ 23.

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług na podstawie niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia korzystającym z tychże usług prawo wglądu, zmiany i usunięcia danych w utrzymywanych przez niego bazach. We wszelkich sprawach z tym związanych można kontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: sklep@histmag.org  

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży na odległość oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 25.

Regulamin obowiązuje od 15 maja 2021 r.

§ 26.

Sprzedawca zastrzega prawo zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania i nie mają skutku dla złożonych wcześniej zamówień.