Polityka prywatności

Korzystając z serwisu i zamawiając dostępne w nim usługi, użytkownik może być poproszony o podanie pewnych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres i inne dane do faktury) lub oprogramowanie serwisu może gromadzić takie dane automatycznie (adres IP).

Dane te są przez nas przetwarzane w związku z rejestracją w serwisie, w celu świadczenia usług dostępnych zarejestrowanym użytkownikom. Wyjątek dotyczy logowania adresów IP – te są gromadzone, gdy użytkownicy przeglądają strony serwisu – jest to niezbędne, aby mogli wyświetlić żądane strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, a w pewnych przypadkach również art. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym wolno przetwarzać dane osobowe strony umowy, gdy jest to niezbędne do wykonania tejże umowy. W przypadku logowania adresów IP (bez którego nie można by utrzymać podstawowej funkcjonalności serwisu, tj. udostępniania stron internetowych) – podstawą prawną jest art. 1 lit. d RODO.
Administrator danych

Administratorem danych osobowych, o których była wyżej mowa, jest wydawca serwisu – PROMOHISTORIA Michał Świgoń, ul. Legionów Polskich 41/101, 96-300 Żyrardów, REGON: 242807198; dane kontaktowe – adres e-mail: m.swigon@histmag.org, nr tel.: (+48) 692 929 681 (czynny w dni robocze, w godz. 10-16).
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane zarejestrowanych użytkowników w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówionych przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w regulaminie serwisu.

W zależności od funkcji i usług, z których korzystasz, gromadzimy i przetwarzamy wszystkie lub niektóre z poniższych danych:

adres IP,
adres e-mail,
imię i nazwisko,
adres pocztowy,
dane o aktywności w serwisie: historia przeglądanych materiałów, statystyki zainteresowań określone na podstawie historii przeglądanych materiałów, historia zamówień.

Zgoda na przetwarzanie danych

Gdy prosimy Cię o pewne dane, udzielenie ich jest zawsze dobrowolne. Niestety, odmowa ich podania, w większości przypadków uniemożliwia korzystanie z funkcji i usług, w związku z którymi o nie pytaliśmy.

O zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych pytamy cię przy rejestracji w serwisie. Udzielasz nam jej, godząc się na przetwarzanie danych zgodnie z warunkami niniejszej polityki.
Ochrona danych

Chronimy dane osobowe przed utratą, zniekształceniem oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Dane, które użytkownicy przesyłają do systemu teleinformatycznego administratora (wysyłają przez Internet) są szyfrowane z użyciem bezpiecznego protokołu HTTPS (TLS)

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora i odpowiednio przeszkoleni pracownicy redakcji serwisu.

Przetwarzając dane, stosujemy wszystkie wymagane prawem fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym środki zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w rozumieniu rozporządzenia ws. dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Odbiorcy danych

Nie przekazujemy danych osobowych innym osobom ani organizacjom.

Korzystamy jednak z usług zewnętrznych firm badawczych, które prowadzą dla nas badania statystyczne dotyczące ruchu w serwisie (pozwalające nam m.in. ocenić popularność treści w serwisie i skuteczność działań reklamowych).

Firmy przetwarzają adresy IP użytkowników odwiedzających serwis oraz spseudonimizowane lub zanonimizowane dane o ich aktywności w serwisie. Ich gromadzenie odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem skryptów w kodzie stron serwisu i plików cookies. Dane są przetwarzane zgodnie wymogami RODO i innych, a przetwarzające je firmy usuwają je niezwłocznie po tym, jak przestają być niezbędne do prowadzenia badań.

W tej chwili korzystamy z usług badawczych prowadzonych przez:

Gemius – zgodnie z publikowaną przez tę firmę polityką cookies i deklaracją prywatności,
Google Analytics – zgodnie z polityką prywatności Google i polityka zabezpieczania danych Google Analytics.

Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą przypadków, gdy przekazanie danych jest wymagane prawem (jak w przypadku uzasadnionego żądania sądu) lub niezbędne do wywiązania się z prawnych zobowiązań względem osób, których dane te dotyczą (np. wysyłając zwycięzcom konkursów nagrody rzeczowe, ujawniamy ich dane adresowe firmie pocztowej lub sponsorowi; publikując nadesłane materiały, umieszczamy przy nich imiona i nazwiska autorów itd.).
Czas przechowywania danych. Prawo wglądu, aktualizacji i usunięcia danych.

Jeśli podałeś nam swoje dane osobowe, masz prawo wglądu w te dane oraz żądania ich aktualizacji lub usunięcia. Dane, które podałeś nam, rejestrując konto użytkownika, a także niektóre inne dane możesz zmienić samodzielnie w panelu użytkownika. Masz prawo żądać wglądu w dotyczące Ciebie dane osobowe, sprostowania lub uaktualnienia tych danych, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, wyślij stosowne żądanie na adres „m.swigon@histmag.org”:mailto:m.swigon@histmag.org.

Dane użytkowników są przechowywane od momentu rejestracji konta użytkownika przez cały czas jego ważności. Z chwilą usunięcia konta użytkownika, dane użytkownika są całkowicie usuwane z bazy danych użytkowników – mimo to mogą być jeszcze przez pewien czas zachowane w kopiach zapasowych bazy (maksymalnie 2 tygodnie) oraz – jeśli użytkownik zamawiał usługi i żądał faktury VAT – także w dokumentach księgowych (stosownie do terminów w przepisach podatkowych i przepisach o rachunkowości).
Adres IP

Za każdym razem, gdy, odwiedzasz naszą witrynę, oprogramowanie na naszym serwerze rejestruje publiczny adres IP urządzenia (komputera, tabletu, telefonu) lub sieci, aby mogło przesyłać ci żądane strony internetowe i pliki.

Adres IP może, ale nie musi być daną osobową. Jest nią, gdy jest związany z konkretnym urządzeniem, najczęściej jednak jeden adres IP jest przydzielany dużo większej liczbie urządzeń i dodatkowo jest do nich przypisany tylko przez pewien czas, by potem zostać przypisanym do zupełnie innych. W takich przypadkach na podstawie adresu IP można co najwyżej określić, w którym kraju lub mieście znajduje się dane urządzenie.

Zapisujemy także adresy IP wszystkich komentujących. Dane nie są publikowane w serwisie; służą nam do wykrywania niedozwolonych praktyk naruszających regulamin komentarzy (trolling, spamkonta itp.) oraz mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej na ich wniosek, w związku z ewentualnymi przypadkami komentarzy naruszających prawo. Dane te są przechowujemy tak długo, jak długo dany komentarz jest wyświetlany w serwisie.

We wszystkich innych przypadkach adresy IP użytkowników są usuwane, gdy tylko przestają być nam potrzebne do obsługi połączenia z serwerem i/lub obliczeń związanych z badaniami statystycznymi ruchu na stronie.
Ciasteczka

Nasza witryna może zapisywać na twoim urządzeniu ciasteczka (cookies) – małe pliki tekstowe, w których przechowujemy nadany twojemu urządzeniu identyfikator sesji, token zabezpieczający formularze przed atakami hakerskimi, identyfikatory Google Analytics.

Dane, o których tu mowa, wykorzystujemy:

aby ułatwić lub umożliwić użytkownikom korzystanie z serwisu (ciasteczka umożliwiają logowanie do serwisu, “zapamiętywanie” zawartości koszyka w sklepie, płynne działanie interaktywnego przewodnika po stronie itp.),
do prowadzenia statystyk odwiedzin (dzięki ciasteczkom możemy np. lepiej zliczać nowych i powracających użytkowników albo szacować liczby odsłon dla poszczególnych materiałów),
rozliczeń z reklamodawcami (dzięki ciasteczkom możemy lepiej zliczać wyświetlenia reklam nowym i powracającym użytkownikom).

Dane te są przechowywane wyłącznie na twoim urządzeniu. Kiedy odwiedzasz Histmag.org, oprogramowanie serwisu uzyskuje do nich dostęp i traci go z chwilą, gdy przestajesz korzystać z serwisu.

Dane przechowywane w ciasteczkach nie są danymi osobowymi – są anonimowe i nie pozwalają rozpoznać konkretnych osób, od których zostały uzyskane.

Na naszej stronie używane są również ciasteczka firmy Gemius Polska sp. z o.o., będącej naszym partnerem. Ciasteczka te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Nasz partner może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w ciasteczkach zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Nasz partner może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele.

Jeśli twoja przeglądarka obsługuje ciasteczka, zakładamy, że zgadzasz się, byśmy ich używali. W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka i zablokować ich pobieranie – tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek.
Zmiany w polityce prywatności

Wydawca serwisu zastrzega prawo do zmian w polityce prywatności.

O zmianach takich informujemy zarejestrowanych użytkowników. O ile nie zastrzeżono inaczej, zmiany w polityce prywatności stają się ważne z chwilą publikacji – jeśli ich nie akceptujesz, powinieneś wstrzymać się od korzystania z serwisu i zażądać usunięcia konta użytkownika.
Prawo skargi

Niezależnie od prawa do bycia zapomnianym i prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli uznasz, że przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub w inny sposób naruszamy Twoje prawa związane z ochroną danych, możesz złożyć stosowną skargę do właściwego organu nadzorczego – w Polsce jest to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

www.uodo.gov.pl

„kancelaria@uodo.gov.pl”:mailto:kancelaria@uodo.gov.pl